Tietosuojaseloste / Taimimoisio

 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 • rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen
 • asiakassuhteiden ylläpitoon
 • asiakkaan tunnistautumiseen
 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
 • Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella
 • asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi
 1. Rekisterin tietosisältö
 • henkilön nimi / yrityksen nimi (y-tunnus)
 • sähköpostiosoite
 • osoite
 • puhelinnumero
 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

 • henkilöltä itseltään
 • viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi)
 • tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella

 1. Rekisterin suojaus
 • tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse
 • sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin
 • tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään
 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä

 1. Rekisteröidyn oikeudet
 • rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 • tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
 • rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle
 • rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin

 

 

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.
Taimimoisio - Myyrynkuja 74, 28220 Pori