Tietosuojaseloste

Julkaistu

Tietosuojaseloste / Taimimoisio

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 • rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen
 • asiakassuhteiden ylläpitoon
 • asiakkaan tunnistautumiseen
 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
 • Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella
 • asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi
 1. Rekisterin tietosisältö
 • henkilön nimi / yrityksen nimi (y-tunnus)
 • sähköpostiosoite
 • osoite
 • puhelinnumero
 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

 • henkilöltä itseltään
 • viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi)
 • tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella

 1. Rekisterin suojaus
 • tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse
 • sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin
 • tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään
 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä

 1. Rekisteröidyn oikeudet
 • rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 • tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
 • rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle
 • rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin

404 Not Found

Julkaistu Jätä kommentti

Whoops, our bad…

The page you requested was not found, and we have a fine guess why.
 • If you typed the URL directly, please make sure the spelling is correct.
 • If you clicked on a link to get here, the link is outdated.
What can you do?
Have no fear, help is near! There are many ways you can get back on track with Magento Store.
 • Go back to the previous page.
 • Use the search bar at the top of the page to search for your products.
 • Follow these links to get you back on track!
  Store Home | My Account