Tietosuojaseloste

Julkaistu

Tietosuojaseloste / Taimimoisio

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 • rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen
 • asiakassuhteiden ylläpitoon
 • asiakkaan tunnistautumiseen
 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
 • Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella
 • asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi
 1. Rekisterin tietosisältö
 • henkilön nimi / yrityksen nimi (y-tunnus)
 • sähköpostiosoite
 • osoite
 • puhelinnumero
 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

 • henkilöltä itseltään
 • viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi)
 • tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella

 1. Rekisterin suojaus
 • tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse
 • sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin
 • tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään
 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä

 1. Rekisteröidyn oikeudet
 • rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 • tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
 • rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle
 • rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin