Pihasuunnittelu

PIHASUUNNITTELU
Pihasuunnittelijaan kannattaa ottaa yhteyttä jo talon suunnittelu- tai viimeistään rakentamisvaiheessa.Suunnitelmallisuus säästää selvää rahaa ja turhia työvaiheita ja lopputuloksesta saadaan paras mahdollinen.
 
SUUNNITELMAN TEETTÄMINEN KANNATTAA
Talon ja pihan rakentaminen alkavat samalla tavalla, eli tarvitaan kunnollinen suunnitelma. Suunnittelun voi tietysti aloittaa ja tehdä itsekin, mutta jossain vaiheessa kannattaa hyödyntää asiantuntijoita, sillä tämän päivän rakentaja törmää runsauden pulaan. Mahdollisuuksia on, mutta mitkä kaikista lukuisista vaihtoehdoista sopivat parhaiten meidän tontillemme ja perheellemme. Asiantuntija osaa neuvoa ja antaa ohjeita, sillä hänellä on tarvittavat tiedot ja materiaalituntemus.
Jos perhe tekee pihaa omin voimin, pihasuunnitelman asiapapereiden ei tarvitse olla niin täydellisiä ja pikkutarkkoja kuin silloin, jos piha teetetään ulkopuolisella viherrakentajalla. Rakentajan on vaikea antaa tarjousta ja toteuttaa pihaa toivotulla tavalla elleivät ohjeet ole yksiselitteisiä ja tarkoin määriteltyjä.
Pihasuunnittelijan tutustuminen tonttiin jo talon suunnittelu- tai rakennusvaiheessa on suositeltavaa monestakin syystä. Suunnittelija näkee tontin mahdollisuudet ja heikkoudet ja osaa hahmottaa tulevaa pihaa jo mahdollisten raivaustöiden yhteydessä. Tällöin on muun muassa vielä mahdollista säästää paikalla olevaa kasvillisuutta. Myös turhilta maa-aineskuljetuksilta pois tontilta ja tontille voidaan välttyä ja saadaan olemassa olevat ainekset hyödynnettyä piharakentamisessa.
 
MITÄ SUUNNITELMA MAKSAA?
Pihasuunnitelman hinta muotoutuu monesta osatekijästä kuten tontilla olevan talonkin hinta. Olennaisia tekijöitä ovat esimerkiksi tontin koko, sijainti ja olosuhteet, kuten onko tontti tasamaalla vai rinteessä jne. Toisin kuin usein ajatellaan, tontilla oleva säilytettävä kasvillisuus nostaa suunnitelman hintaa. Tällöin tontista täytyy tehdä erillinen mittapiirros. Asiakas voi toki itsekin osatessaan ja halutessaan sellaisen tehdä suunnitelman kustannuksia pienentääkseen.
Pihasuunnitelman hintaan vaikuttaa merkittävästi laadittavien piirustusten tarkkuus ja yksityiskohtien määrä. Nämä seikat ovat aina tapauskohtaisesti sovittavissa asiakkaan kanssa. Hintaa nostaa myös työmaakäyntien lukumäärä sekä asiakkaan kanssa neuvotteluihin käytetty aika.
Pihasuunnitelmaa teetettäessä kannattaa muistaa, että mitä tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat piirustukset ja lähtötiedot suunnittelijalla on käytössään, sitä nopeammin itse suunnitelma syntyy.
Suunnittelija osaa yleensä antaa hinta-arvion suunnitelmasta nähtyään tontin ja talon piirustukset, käytyään rakennuspaikalla sekä keskusteltuaan asiakkaan kanssa heidän pihatoiveistaan.
Hyvin suunniteltu piha rakentuu aina kunkin perheen omista lähtökohdista.


Puutarhassa halutaan viihtyä, ei raataa. Siksi suunnitteluun, perustamiseen ja rakentamiseen kannattaa panostaa.

Sähköposti: info@taimimoisio.com
Puhelin: 044 766 8629