Rekisteriseloste


Taimimoisio-verkkopalvelun henkilötietolain mukainen rekisteriseloste GDPR (henkilötietolaki 10 ja 24 §).
Laatimispäivä: 01.04.2018, (Taimimoisio voi muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä ja ilmoittaa muutoksesta tällä sivulla).

Taimimoisio.com verkkosivujen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Taimimoisio.com henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Taimimoisio (Om. Marja Suomalainen)
Myyrynkuja 74
28220 Pori

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marja Suomalainen
marja.suomalainen@taimimoisio.com

Rekisterin nimi

Taimimoisio.com -verkkosivuston käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Taimimoisio.com -verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään käyttäjien www-sivustolla tekemien ostosten tallentamiseen, käyttäjien tekniseen tunnistamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakastiedon seurantaan ja analysointiin, joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen, yleiset markkinointitarkoitukset sekä muut verkkopalveluihin liittyvät tarkoitukset.

Rekisterin tietosisältö

Taimimoisio.com kerää ja käsittelee seuraavia tietoja:

– nimi

– sähköpostiosoite

– puhelinnumero

– paikkakunta

– käyttäjäkohtaiset ostokset

– käyntiajat www-sivustolla ja muut kävijäseurantatiedot

Tietolähteet

Rekisteritiedot on kerätty Taimimoisio.com www-sivustoilla osoitteissa taimimoisio.com / pionit.com vierailleista käyttäjistä. Tietoja kerätään automaattisen kävijäseurannan avulla sekä käyttäjän itse antamista tiedoista, jotka hän on lähettänyt www-sivustolla olevien yhteydenotto- sekä tarjouspyyntölomakkeiden kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Eu:n tai Euroopan ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille. Käyttäjä voi itse jakaa Taimimoisio.com -verkkosivustolla tekemänsä valinnat esimerkiksi sähköpostilla ystävälle, Facebook-sivulleen tai Pinterest kuvapalveluun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin ylläpitäjän tietojärjstelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normalisoidussa käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Taimimoisio.com -verkkosivuston ohjelmistoratkaisuissa noudatetaan korkeaa tietoturvallisuutta, jolla pyritään estämään tietomurrot sekä tietojen vuotaminen ulkopuolisille. Taimimoisio.com huolehtii organisaatiossaan siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen ylläpitotunnuksia ja muita verkkosivuston turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin käyttöoikeus edelyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Kaikilla tietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Taimimoisio.com -verkkosivuston käyttäjillä on lainmukainen (henkilötietolaki 30 §) oikeus kieltää tietojensa käytön myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Taimimoisio.com -verkkosivuston käyttäjillä on oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Copyright © Taimimoisio.com